Jagtarealer udlejes til konsortier og enkeltpersoner. Arealerne er velegnet til jagt med fredskov, ny skov, remisser, moser, søer og fjord. 

Der kan jages råvildt, dåvildt, harer, fasaner, duer, gæs og ænder.
 
Der kan stilles jagthytte til rådighed med faciliteter til overnatning, toilet og køkken.

Jagtlejen sker på 3-årige kontrakter.

Henvendelser vedrørende jagtleje stiles til Nebbegård.