Landbruget omfatter 184 ha.

Produktionen er koncentreret om planteavl - korn, sukkerroer, frø, ærter og raps.

Udover den traditionelle landbrugsdrift foregår der udlejning af jagt og driftbygninger.

Landbruget er bortforpagtet.

Henvendelser vedrørende landbruget stiles til Nebbegård.