NebbegÅrd

Nebbegård landbrug er geografisk beliggende ved Roskilde og midt på Lolland. Produktionen er koncentreret om planteavl og vores primære afgrøder er hvede, sukkerroer, frøgræs, raps og byg.

Udover den traditionelle landbrugsdrift foregår der udlejning af huse, driftbygninger og jagt.

Vi kæmper for, og tror på, at den vilde naturs rigdom og nuancer kan gå hånd i hånd med en landbrugsdrift, der optimerer alle tiltag i marken og har fokus på bæredygtighed.


KONTAKT

Mail: kontakt@nebbegaard.dk

Mobil: +45 40158180