Landbrug

Landbruget omfatter 305 hektar.

Landbruget er bortforpagtet.